SUDSKI TUMAČ I PREVODITELJ ZA NJEMAČKI JEZIK DANIJELA LONČARIĆ

PISANI PRIJEVODI

Ovjereni prijevodi s njemačkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na njemački jezik.

Sva dokumentacija koju dajete na prijevod sudskom tumaču može biti ovjerena i neovjerena. Ovjereni je onaj prijevod koji nosi pečat ovlaštnog sudskog tumača koji svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je prijevod koji je napravio istovjetan originalu.

Ovjera je potrebna ukoliko Vaše dokumente dalje koristite u službene svrhe te ukoliko je ovjera zatražena od strane određene ustanove ili institucije.

Neovjereni prijevod jednako je kvalitetan kao ovjereni, ali ne sadrži pečat sudskog tumača i najčešće nije dovoljan kao službeni dokument pri ostvarivanju nekog prava.

OSOBNA DOKUMENTACIJA

id-card

osobne iskaznice

putovnice

domovnice

vozačke dozvole

potvrde o nekažnjavanju

potvrde o prebivalištu

vjenčani listovi

user--profile

smrtovnice

potvrde o slobodnom bračnom statusu

Rodni listovi

svjedodžbe

diplome

diploma

prijepisi ocjena

uvjerenje o osposobljenosti

certifikati

životopisi

zamolbe

ostali dokumenti vezani uz obrazovanje I usavršavanje

liječnički nalazi

otpusna pisma

ostala dokumentacija koja nije navedena

PRAVNA DOKUMENTACIJA

sve vrste ugovora

punomoći

potvrde o nasljeđivanju

envelope-open-text

pisma namjere

sudske tužbe

presude

rješenja i odluke

izvadci iz zemljišnih knjiga

ostala dokumentacija koja nije navedena

Sva dokumentacija koju želite prevesti može se dostaviti osobno, poštom ili putem maila.

Ovjereni prijevod moguće je osobno preuzeti ili Vam se može dostaviti poštom (uz obračun troškova poštarine).

Prijevod je moguće skenirati i poslati mailom, ali se u tom slučaju prethodno informirajte prihvaća li institucija/ustanova kojoj prijevod dostavljate takvu formu.

Za svu dokumentaciju rokovi se ugovaraju unaprijed, ovisno o vrsti i količini teksta koji se prevodi te o stupnju stručnosti teksta.

Za hitne prijevode zaračunava se 30% -50% veća tarifa, što ovisi o količini teksta koji je potrebno prevesti te o roku isporuke.

Cijenu prijevoda nije moguće odrediti prema broju stranica jer stranica teksta nije standardna veličina. Cijena prijevoda obračunava se prema jednoj autorskoj kartici (1500 znakova ne uključujući razmak). Minimalan broj kartica koji se naplaćuje je jedna kartica.

Ako se radi o većoj količini teksta ili stalnim poslovnim suradnicima moguće je ugovaranje popusta na redovne cijene.

Vršimo besplatne procjene prijevoda i stojimo Vam na raspolaganju i vikendom i blagdanom.

Scroll to Top

SUDSKI TUMAČ I PREVODITELJ ZA NJEMAČKI JEZIK DANIJELA LONČARIĆ