SUDSKI TUMAČ I PREVODITELJ ZA NJEMAČKI JEZIK DANIJELA LONČARIĆ

Sudski tumač i prevoditelj za njemački jezik

Usluga prijevoda s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik.
Brz, kvalitetan i povoljan prijevod.

OSOBNA DOKUMENTACIJA

Sva dokumentacija koju želite prevesti može se dostaviti osobno, poštom ili putem maila. Ovjereni prijevod moguće je osobno preuzeti ili Vam se može dostaviti poštom (uz obračun troškova poštarine). Prijevod je moguće skenirati i poslati mailom, ali se u tom slučaju prethodno informirajte prihvaća li institucija/ustanova kojoj prijevod dostavljate takvu formu.

id-card

osobne iskaznice

putovnice

domovnice

vozačke dozvole

potvrde o nekažnjavanju

potvrde o prebivalištu

vjenčani listovi

user--profile

smrtovnice

potvrde o slobodnom bračnom statusu

Rodni listovi

svjedodžbe

diplome

diploma

prijepisi ocjena

uvjerenje o osposobljenosti

certifikati

životopisi

zamolbe

ostali dokumenti vezani uz obrazovanje I usavršavanje

liječnički nalazi

otpusna pisma

ostala dokumentacija koja nije navedena

USMENO PREVOĐENJE

Tumačenje u odvjetničkim uredima i uredima javnih bilježnika za fizičke i pravne osobe. Usmeno prevođenje potrebno je najaviti ranije i dostaviti materijal koji će biti predmet tumačenja (ugovori, kupoprodaje i sl.)

Danijela Lončarić, prof. njemačkog jezika

Radim prijevode i ovjeru službenih dokumenata (pojedinačno su navedeni u popisu usluga) koji za pravne i službene potrebe zahtijevaju ovjeru. Sudski sam tumač i prevoditelj s dugogodišnjim iskustvom u prevođenju svih vrsta teksova i dokumenata, osobito onih u domeni prava i ekonomije.

Mišljenja klijenata

Scroll to Top

SUDSKI TUMAČ I PREVODITELJ ZA NJEMAČKI JEZIK DANIJELA LONČARIĆ